PRIVACYRECHT

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, staat het privacyrecht bij alle bedrijven, organisaties en overheden op scherp. Deze privacywetgeving geldt in alle landen van de EU.

De AVG gaat over persoonsgegevens en hoe u daar als organisatie mee moet omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Dat gaat dus veel verder dan het opslaan van een naam of een e-mailadres.

Verplichtingen
De AVG legt verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens inzien, opslaan, bewaren, gebruiken etc. Deze regels gelden voor vrijwel alle organisaties en overheden.

Heeft uw organisatie onder andere:

 • een functionaris Gegevensbescherming aangesteld?
 • een verwerkingsregister opgesteld?
 • de privacyverklaring op de website aangepast?
 • Verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen die voor u persoonsgegevens verwerken?
 • procedures en een register in het geval van datalekken opgesteld?
 • vooraf de privacyrisico’s van de gegevensverwerking in kaart gebracht (DPIA)?
 • uw interne privacybeleid en personeelshandboek aangepast?

Het belang van opvolging
Aan organisaties kunnen forse boetes worden opgelegd als de privacywet niet, of onvoldoende wordt nagekomen. Daarnaast kan uw organisatie in een slecht daglicht komen te staan wanneer niet wordt voldaan aan de AVG wat reputatieschade tot gevolg kan hebben.

Ondersteuning
De uitvoering van deze regelgeving blijkt in de praktijk een flinke opgave die kennis van zaken behoeft. Wij helpen onze opdrachtgevers graag bij het AVG-compliant maken van hun organisaties. Annemieke de Leeuw-Blokland en Tessel Kool adviseren u graag.

PRIVACYRECHT

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, staat het privacyrecht bij alle bedrijven, organisaties en overheden op scherp. Deze privacywetgeving geldt in alle landen van de EU.

De AVG gaat over persoonsgegevens en hoe u daar als organisatie mee moet omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Dat gaat dus veel verder dan het opslaan van een naam of een e-mailadres.

Verplichtingen
De AVG legt verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens inzien, opslaan, bewaren, gebruiken etc. Deze regels gelden voor vrijwel alle organisaties en overheden.

Heeft uw organisatie onder andere:

 • een functionaris Gegevensbescherming aangesteld?
 • een verwerkingsregister opgesteld?
 • de privacyverklaring op de website aangepast?
 • Verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen die voor u persoonsgegevens verwerken?
 • procedures en een register in het geval van datalekken opgesteld?
 • vooraf de privacyrisico’s van de gegevensverwerking in kaart gebracht (DPIA)?
 • uw interne privacybeleid en personeelshandboek aangepast?

Het belang van opvolging
Aan organisaties kunnen forse boetes worden opgelegd als de privacywet niet, of onvoldoende wordt nagekomen. Daarnaast kan uw organisatie in een slecht daglicht komen te staan wanneer niet wordt voldaan aan de AVG wat reputatieschade tot gevolg kan hebben.

Ondersteuning
De uitvoering van deze regelgeving blijkt in de praktijk een flinke opgave die kennis van zaken behoeft. Wij helpen onze opdrachtgevers graag bij het AVG-compliant maken van hun organisaties. Annemieke de Leeuw-Blokland en Tessel Kool adviseren u graag.