ARBEIDSRECHT

De arbeidsmarkt is continue in beweging als gevolg van de voortdurende economische veranderingen. Lindenbergh Advocaten houdt dit nauwlettend in de gaten. Op zijn tijd krijgt elke onderneming of werknemer te maken met het arbeidsrecht en daaraan verwante rechtsgebieden, zoals het sociaal zekerheidsrecht. Of het nu gaat om een volledige reorganisatie, het ontslag (op staande voet) van een individuele werknemer, advies over re-integratie van zieke werknemers dan wel een overtreding van een concurrentie- en/of relatiebeding: zowel het arbeidsrecht als het sociaal zekerheidsrecht zijn complexe rechtsgebieden. Om vaak lastige zaken tot een goed einde te brengen, is het dan ook van belang dat u wordt bijgestaan door bekwame juridische specialisten. Arbeidsrecht vraagt kennis op niveau.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen voor advies terecht bij Lindenbergh advocaten. Wij bieden hulp bij alle vragen en kwesties die betrekking hebben op het arbeidsrecht, waaronder:

– Het opstellen, controleren en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;

– Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten: minnelijke regeling, kantonrechter en UWV-traject;

– De beëindigingsvergoedingen: transitievergoeding, billijke vergoeding;

– Ontslag op staande voet;

– Arbeidsrechtelijke aspecten van (voorgenomen) reorganisaties, fusies en overnames; (mogelijke) overtredingen van bijzondere bedingen, zoals het concurrentiebeding, het relatiebeding en/of het geheimhoudingsbeding;

– Het opstellen van bedrijfsreglementen en andere bijzondere regelingen;

– Werkgeversaansprakelijkheid in de meest brede zin van het woord;

– Loonvorderingen en daaraan gelieerde aspecten;

– Problematiek omtrent de arbeidsongeschikte werknemer.

 U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht. 

ONDERNEMINGSRECHT

De arbeidsmarkt is continue in beweging als gevolg van de voortdurende economische veranderingen. Lindenbergh Advocaten houdt dit nauwlettend in de gaten. Op zijn tijd krijgt elke onderneming of werknemer te maken met het arbeidsrecht en daaraan verwante rechtsgebieden, zoals het sociaal zekerheidsrecht. Of het nu gaat om een volledige reorganisatie, het ontslag (op staande voet) van een individuele werknemer, advies over re-integratie van zieke werknemers dan wel een overtreding van een concurrentie- en/of relatiebeding: zowel het arbeidsrecht als het sociaal zekerheidsrecht zijn complexe rechtsgebieden. Om vaak lastige zaken tot een goed einde te brengen, is het dan ook van belang dat u wordt bijgestaan door bekwame juridische specialisten. Arbeidsrecht vraagt kennis op niveau.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen voor advies terecht bij Lindenbergh advocaten. Wij bieden hulp bij alle vragen en kwesties die betrekking hebben op het arbeidsrecht, waaronder:

– Het opstellen, controleren en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;

– Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten: minnelijke regeling, kantonrechter en UWV-traject;

– De beëindigingsvergoedingen: transitievergoeding, billijke vergoeding;

– Ontslag op staande voet;

– Arbeidsrechtelijke aspecten van (voorgenomen) reorganisaties, fusies en overnames; (mogelijke) overtredingen van bijzondere bedingen, zoals het concurrentiebeding, het relatiebeding en/of het geheimhoudingsbeding;

– Het opstellen van bedrijfsreglementen en andere bijzondere regelingen;

– Werkgeversaansprakelijkheid in de meest brede zin van het woord;

– Loonvorderingen en daaraan gelieerde aspecten;

– Problematiek omtrent de arbeidsongeschikte werknemer.

 U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht.