NIEUWS

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen via onze LinkedIn pagina:

Lindenbergh Advocaten B.V.

HOERA! DIEDERIK LINDENBERGH 40 JAAR ADVOCAAT!

3 oktober 2019

Onze zeer gewaardeerde, geliefde collega en werkgever Diederik Lindenbergh is vandaag 40 jaar advocaat!

Nog altijd bruist de oprichter van Lindenbergh Advocaten van de energie en denkt hij voorlopig nog niet aan stoppen.

Diederik denkt in oplossingen, is altijd positief, betrokken en begaan en de rol als mediator staat hem op het lijf geschreven en niet te vergeten hij is een op en top ondernemer! Een fantastische prestatie.

Dit wordt een feestelijke dag!

VONNIS

4 oktober 2018

Rechter doet uitspraak in een DOR zaak

De rechtbank Breda heeft op 4 oktober 2018 een uitspraak gedaan over het DOR register (Digitaal Opkopers Register). De uitspraak moet worden gezien als een overwinning voor de metaalrecyclingbranche. Weer een succes behaald door onze advocate Annemieke De Leeuw-Blokland voor MRF.

De zaak is aangespannen namens een Metaalrecyclingbedrijf dat is aangesloten bij MRF. De burgemeester van de gemeente Roosendaal had de verplichting opgelegd om alle verkochte metaalstromen te registreren in DOR.

De Rechtbank stelde het bedrijf in het gelijk. Naar de mening van de rechter heeft de gemeente Roosendaal niet duidelijk kunnen maken waarom de verkoop van metaalrecyclingstromen zou moeten worden geregistreerd en waarom hiervoor geen ontheffing kon worden verleend.

De rechter wees erop dat op landelijk niveau de discussie over de invulling van DOR voor metaalrecyclingbedrijven nog volop gaande is.

Het besluit van de burgemeester werd vernietigd en er moet nu een nieuw besluit worden genomen.

Wilt u meer weten en de uitspraak lezen, zie hier het vonnis.

VONNIS

6 april 2018

Hagelschade wél vergoed. Een korte uitleg hierover door Annemieke de Leeuw-Blokland. Het vonnis zelf lezen? Dat kan via de link: https://lnkd.in/eZREimW

VONNIS

14 mei 2018

In een zaak waarin onze cliënt economisch eigendom had verworven van een aantal panden, verkocht de juridisch eigenaar de panden, zonder rekening te houden met de rechten van cliënt, aan een derde en hebben wij een schade claim ingediend. De vordering is uiteraard toegewezen. De rechtbank heeft in haar vonnis het begrip economisch eigendom civielrechtelijk gedefinieerd als volgt:

“Economische eigendom is juridisch eigenlijk geen eigendom. Hiermee wordt gedoeld op het bestaan van een aantal verbintenisrechtelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot een zaak, die niet in alle gevallen dezelfde inhoud hoeven te hebben. Uit de fiscale jurisprudentie blijkt dat het bij economisch eigendom steeds gaat om een splitsing tussen macht en belang. Aan de economisch eigenaar zijn op grond van een verbindende overeenkomst in beginsel alle rechten en plichten met betrekking tot een goed overgedragen, en daarmee ook het volledige risico van waardestijging of – daling van het goed. De juridische eigenaar is goederenrechtelijk gezien beschikkingsbevoegd gebleven, maar zal zich verbintenisrechtelijk gebonden hebben om alleen aan de economisch eigenaar of een door hem aan te wijzen derde te leveren.” 

EINDHOVENS DAGBLAD

9 april 2018

Lindenbergh Advocaten in het nieuws omtrent de hagelschade van 23 juni 2016. Is er nu toch een oplossing gekomen? Lees hier alles over de door ons met succes behandelde procedure.

HOERA! DIEDERIK LINDENBERGH 40 JAAR ADVOCAAT!

3 oktober 2019

Onze zeer gewaardeerde, geliefde collega en werkgever Diederik Lindenbergh is vandaag 40 jaar advocaat!

Nog altijd bruist de oprichter van Lindenbergh Advocaten van de energie en denkt hij voorlopig nog niet aan stoppen.

Diederik denkt in oplossingen, is altijd positief, betrokken en begaan en de rol als mediator staat hem op het lijf geschreven en niet te vergeten hij is een op en top ondernemer! Een fantastische prestatie.

Dit wordt een feestelijke dag!

VONNIS

4 oktober 2018

Rechter doet uitspraak in een DOR zaak

De rechtbank Breda heeft op 4 oktober 2018 een uitspraak gedaan over het DOR register (Digitaal Opkopers Register). De uitspraak moet worden gezien als een overwinning voor de metaalrecyclingbranche. Weer een succes behaald door onze advocate Annemieke De Leeuw-Blokland voor MRF.

De zaak is aangespannen namens een Metaalrecyclingbedrijf dat is aangesloten bij MRF. De burgemeester van de gemeente Roosendaal had de verplichting opgelegd om alle verkochte metaalstromen te registreren in DOR.

De Rechtbank stelde het bedrijf in het gelijk. Naar de mening van de rechter heeft de gemeente Roosendaal niet duidelijk kunnen maken waarom de verkoop van metaalrecyclingstromen zou moeten worden geregistreerd en waarom hiervoor geen ontheffing kon worden verleend.

De rechter wees erop dat op landelijk niveau de discussie over de invulling van DOR voor metaalrecyclingbedrijven nog volop gaande is.

Het besluit van de burgemeester werd vernietigd en er moet nu een nieuw besluit worden genomen.

Wilt u meer weten en de uitspraak lezen, zie hier het vonnis.

VONNIS

14 mei 2018

In een zaak waarin onze cliënt economisch eigendom had verworven van een aantal panden, verkocht de juridisch eigenaar de panden, zonder rekening te houden met de rechten van cliënt, aan een derde en hebben wij een schade claim ingediend. De vordering is uiteraard toegewezen. De rechtbank heeft in haar vonnis het begrip economisch eigendom civielrechtelijk gedefinieerd als volgt:

“Economische eigendom is juridisch eigenlijk geen eigendom. Hiermee wordt gedoeld op het bestaan van een aantal verbintenisrechtelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot een zaak, die niet in alle gevallen dezelfde inhoud hoeven te hebben. Uit de fiscale jurisprudentie blijkt dat het bij economisch eigendom steeds gaat om een splitsing tussen macht en belang. Aan de economisch eigenaar zijn op grond van een verbindende overeenkomst in beginsel alle rechten en plichten met betrekking tot een goed overgedragen, en daarmee ook het volledige risico van waardestijging of – daling van het goed. De juridische eigenaar is goederenrechtelijk gezien beschikkingsbevoegd gebleven, maar zal zich verbintenisrechtelijk gebonden hebben om alleen aan de economisch eigenaar of een door hem aan te wijzen derde te leveren.” 

EINDHOVENS DAGBLAD

9 april 2018

Lindenbergh Advocaten in het nieuws omtrent de hagelschade van 23 juni 2016. Is er nu toch een oplossing gekomen? Lees hier alles over de door ons met succes behandelde procedure.

VONNIS

6 april 2018

Hagelschade wél vergoed. Een korte uitleg hierover door Annemieke de Leeuw-Blokland. Het vonnis zelf lezen? Dat kan via de link: https://lnkd.in/eZREimW