ADVOCATEN

 

ANNEMIEKE DE LEEUW-BLOKLAND

Annemieke de Leeuw-Blokland heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft deze studie in 1991 (cum laude) afgerond. Zij is in 1991 als advocaat te Rotterdam begonnen en is sindsdien werkzaam bij Lindenbergh advocaten. In de loop van de tijd heeft zij zich gespecialiseerd in contract- en aansprakelijkheidsrecht.

Zij behandelt veel verzekeringszaken, waarbij zij altijd optreedt voor verzekerden en dus tegen verzekeringsmaatschappijen. 

Annemieke staat op al deze rechtsgebieden ondernemers en particulieren bij en streeft naar de best denkbare oplossing.

CONTACT:

T +31(0)6 51 14 74 78

E heb@lindenbergh.nl

Maak een afspraak

DIEDERIK LINDENBERGH

Diederik Lindenbergh is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in 1979 in het Nederlands recht. Sinds 1979 is hij advocaat en heeft inmiddels een zeer ruime ervaring in de commerciële praktijk.

Diederik richt zich met name op het begeleiden en succesvol afronden van transacties en conflicten. Hij staat de ondernemer bij met juridisch advies, begeleidt overnames, brengt structuur in de onderneming, verzorgt statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en vervult bestuurstaken in stichting administratiekantoren van familiebedrijven.

Met meer dan 30 jaar ervaring adviseert hij bij het voorkomen en oplossen van conflicten. Met regelmaat verstrekt hij advies bij vastgelopen procedures, geeft een second opinion indien de verstandhouding met de advocaat niet het gewenste resultaat oplevert en reikt met een volstrekt onafhankelijk perspectief nieuwe oplossingen aan.

CONTACT:

T +31(0)6 39 47 09 03

E adl@lindenbergh.nl

Maak een afspraak

RÉMI VAN LENNINGH

Rémi van Lenningh is vanaf 1993 werkzaam als advocaat en sedert november 2017 verbonden aan Lindenbergh Advocaten. Hij richt zich met name op de contractuele en vennootschapsrechtelijke belangen van ondernemers en ondernemingen in de bouw, industrie, retail en dienstverlening.

Rémi procedeert en adviseert onder meer over commerciële contracten, aansprakelijkheid, ontslag, huur, bouwgeschillen, aanbestedingen, franchise, aandeelhoudersconflicten en overnames. In zijn eerdere hoedanigheid als advocaat/ partner bij De Jonge Advocaten en als manager van de Stichting Rechtsbijstand Metaalunie heeft Rémi zich al toegelegd op bouwrecht (Grotius Specialisatie Bouwrecht 1998), mediation (2002), aanbestedingsrecht (VU Specialisatieopleiding 2014) en is hij actief als docent/ trainer van contract- en bouwrechtelijke cursussen en workshops.

Naast zijn werk als advocaat is Rémi oprichter/ voorzitter van de netwerkvereniging De Heeren van Lansingerland en bestuurslid/ penningmeester van de vereniging VAP Ondernemersnetwerk (Vereniging van Aannemers in de Olie- en Petrochemische Industrie).

CONTACT:

T +31(0)6 38 00 89 26

E rvl@lindenbergh.nl

Maak een afspraak

DANAE CLEMENT

Danae Clement heeft zich verbonden aan Lindenbergh Advocaten als student-stagiaire.

In juli van dit jaar is Danaë afgestudeerd in de richting van het Gezondheidsrecht en momenteel rondt zij haar master Ondernemingsrecht af. Zij zal zich bezighouden met het ondersteunen van de werkzaamheden van Diederik Lindenbergh en Annemieke de Leeuw-Blokland.

CONTACT