VERZEKERINGSRECHT

Verzekeraars presenteren zich als de marktpartijen die het beste voorhebben met de verzekerden en verantwoord ondernemen maar als het op uitkeren van schade aankomt vaak een heel ander gezicht laten zien.

De ervaring leert dat verzekeraars voortdurend hun polisvoorwaarden aanpassen en de beloofde dekking beperken en in hun voordeel aanpassen.

Voor geleerden is het vaak een hele opgave om te begrijpen wat de verzekeraar opgeschreven heeft dus laat staan dat een verzekerde moet kunnen begrijpen waar de premie voor betaald wordt. Het komt met regelmaat voor dat verzekerden dachten verzekerd te zijn tegen bepaalde schades terwijl dat volgens de verzekeraar toch echt niet zo bedoeld was. 

De polisvoorwaarden zijn vaak te ingewikkeld, onduidelijk en zo uitgebreid dat het onleesbare stukken zijn geworden. De verzekeraars kunnen daar misbruik van maken en doen dat ook.

Een treffend voorbeeld daarvan is de dekking van asbest-schade. Zie uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2014:5645

Lindenbergh Advocaten staat voortdurend verzekerden bij die ten onrechte geen schade uitgekeerd krijgen van verzekeraars. Wij treden alleen op voor verzekerden.

Wij zijn de advocaat van de verzekeringsslachtoffers.

VERZEKERINGSRECHT

Verzekeraars presenteren zich als de marktpartijen die het beste voorhebben met de verzekerden en verantwoord ondernemen maar als het op uitkeren van schade aankomt vaak een heel ander gezicht laten zien.

De ervaring leert dat verzekeraars voortdurend hun polisvoorwaarden aanpassen en de beloofde dekking beperken en in hun voordeel aanpassen.

Voor geleerden is het vaak een hele opgave om te begrijpen wat de verzekeraar opgeschreven heeft dus laat staan dat een verzekerde moet kunnen begrijpen waar de premie voor betaald wordt. Het komt met regelmaat voor dat verzekerden dachten verzekerd te zijn tegen bepaalde schades terwijl dat volgens de verzekeraar toch echt niet zo bedoeld was. 

De polisvoorwaarden zijn vaak te ingewikkeld, onduidelijk en zo uitgebreid dat het onleesbare stukken zijn geworden. De verzekeraars kunnen daar misbruik van maken en doen dat ook.

Een treffend voorbeeld daarvan is de dekking van asbest-schade. Zie uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2014:5645

Lindenbergh Advocaten staat voortdurend verzekerden bij die ten onrechte geen schade uitgekeerd krijgen van verzekeraars. Wij treden alleen op voor verzekerden.

Wij zijn de advocaat van de verzekeringsslachtoffers.