ONDERWIJSRECHT

Er doen zich ontwikkelingen voor op het gebied van het onderwijs en het onderwijsrecht. Zo wordt er vanuit de overheid steeds minder financiële middelen ter beschikking gesteld voor onderwijs, is er een tekort aan leraren in het primair onderwijs en geldt de Wet passend onderwijs waardoor scholen de verplichting hebben om aan elke leerling passend onderwijs te bieden. Een gevolg daarvan is dat scholen steeds minder kunnen voorzien in behoeftes van leraren en leerlingen.

Dit leidt steeds vaker tot conflicten tussen de verschillende belanghebbenden: scholen, schoolbesturen, leerkrachten, leerlingen, ouders en de overheid.  

Bovendien treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 in werking. Hierdoor wijzigt de rechtspositie van een grote groep leerkrachten.

Lindenbergh Advocaten adviseert en ondersteunt u bij conflicten op het gebied van onderwijs(recht). Lindenbergh Advocaten treedt op voor zowel scholen, schoolbesturen, leerkrachten, leerlingen en ouders.

U kunt bij ons terecht voor uw vragen op het gebied van onderwijsrecht. Wilt u meer informatie over hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Wij denken met u mee en bieden u de best denkbare oplossing.

ONDERWIJSRECHT

Er doen zich ontwikkelingen voor op het gebied van het onderwijs en het onderwijsrecht. Zo wordt er vanuit de overheid steeds minder financiële middelen ter beschikking gesteld voor onderwijs, is er een tekort aan leraren in het primair onderwijs en geldt de Wet passend onderwijs waardoor scholen de verplichting hebben om aan elke leerling passend onderwijs te bieden. Een gevolg daarvan is dat scholen steeds minder kunnen voorzien in behoeftes van leraren en leerlingen.

Dit lijdt steeds vaker tot conflicten tussen de verschillende belanghebbenden: scholen, schoolbesturen, leerkrachten, leerlingen, ouders en de overheid.  

Bovendien treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 in werking. Hierdoor wijzigt de rechtspositie van een grote groep leerkrachten.

Lindenbergh Advocaten adviseert en ondersteunt u bij conflicten op het gebied van onderwijs(recht). Lindenbergh Advocaten treedt op voor zowel scholen, schoolbesturen, leerkrachten, leerlingen en ouders.

U kunt bij ons terecht voor uw vragen op het gebied van onderwijsrecht. Wilt u meer informatie over hoe wij u van dienst kunnen zijn, neem dan contact met ons op.

Wij denken met u mee en bieden u de best denkbare oplossing.